Een managementteam is in veel bedrijven een werkoverleg op directieniveau. In de meeste gevallen zijn operationele problemen zoals personeelsplanning, problemen op logistiek, of klanten die niet betalen het onderwerp van gesprek. Nu zijn die problemen stuk voor stuk hartstikke belangrijk, maar volgens Onderneem is een managementteam daarvoor niet gemaakt. 

Het is gemaakt om te sturing te geven aan een organisatie, om samen met een directie de koers van de organisatie te bepalen. Als de koers namelijk helder is, dan kunnen medewerkers het eigen handelen relateren aan de koers van de organisatie. Op die manier lossen zij zelf operationele problemen op zodat het Managementteam zich kan richten op belangrijker zaken.

Onderneem traint managementteams en directies in effectief leiderschap en teambuilding. En dat doen we aantoonbaar succesvol.