Soms lijkt het of je steeds in dezelfde patronen vervalt. Je ontploft bijvoorbeeld  meteen als iemand enigszins jou wat autoritair benadert. Of je zegt altijd ‘ja’ tegen iedereen en zet jezelf daardoor altijd op de laatste plaats. Het lijkt dan net alsof er iets ongrijpbaars is dat van invloed is op jouw gedrag. De kans is groot dat er iets systemisch aan het werk is. 

Een organisatieopstelling kan dit ongrijpbare ‘iets’ zichtbaar maken. Bert Hellinger, de ontwikkelaar van systemisch werk, ontdekte dat veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen namelijk hun oorsprong hebben in het familiesysteem.

Elke familie is immers een ‘systeem’ en alles wat er binnen dat systeem gebeurt is van invloed op het hele systeem, dus op de hele familie. Als de patronen die ontstaan zijn in het familiesysteem niet worden gecorrigeerd dan blijven zij zich herhalen.

Omdat bedrijven net als families ook gewoon systemen zijn, werkt de aanpak ook bij het oplossen van cultuurproblemen en samenwerkingsproblemen bij bedrijven, en zeker niet alleen voor familiebedrijven.